All Posts By

StOB

Kraslotenactie feestdagen

By | Algemeen | No Comments

De werkgroep Detailhandel en Horeca zet een kraslotenactie op touw voor de feestdagen. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Localty. Dit bedrijf zal u binnenkort benaderen met alle info betreffende de deelname, looptijd, kosten, prijzen etc.

Wij hopen op een grote en enthousiaste deelname zodat we Baarle weer eens extra onder de aandacht kunnen brengen van het publiek

Gratis online infosessies over ‘Starten met een eigen zaak na 45’

By | Algemeen | No Comments

Steeds meer 45-plussers dromen van een carrièrewending. Daarbij denken ze ook vaker aan een overstap naar het zelfstandigen bestaan. Toch hebben starters op latere leeftijd zo hun eigen vragen en twijfels bij de opstart van hun zaak. Daarom organiseert de vzw Integraal in samenwerking met Liantis en UNIZO en met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een 3-delige online informatiereeks.  Het startersinitiatief ‘START 45+’ wil zoveel mogelijk 45-plussers de kans geven om goed voorbereid zelfstandig ondernemer te worden.

In de digitale opleiding krijgen deelnemers praktische informatie over onder meer de startmodaliteiten en -formaliteiten, de opmaak van een business- & financieel plan, het sociaal statuut van zelfstandigen, de aanvullende sociale bescherming, mogelijke ondersteunings- en subsidiemogelijkheden, startersleningen, 45+ ondernemersvaardigheden, enz.  Ook de eventuele overname van  een bestaande zaak komt aan bod.

De live avondwebinars gaan begin december 2022  van start .

 Deelnemen is kosteloos. Inschrijven vooraf wel verplicht.

Droom je als 45+ van een nieuwe zelfstandigencarrière? Schrijf dan vandaag  in!

Meer informatie over het programma en inschrijven: www.ondernemen50plus.com  (Aanbod “Start 45+”)

Weekend van de Klant

By | Algemeen | No Comments

Baarle, het beste van 2 werelden. Werkgroep Detailhandel en Horeca meldt: Dit jaar willen we iedere ondernemer in Baarle de gelegenheid bieden om deel te nemen aan het Weekend van de Klant door middel van een extra aangeklede zaak. Deze van oorsprong Belgische activiteit van UNIZO willen we in 2022 dorp-breed in gaan zetten en iedere klant bedanken voor zijn of haar klandizie in de afgelopen jaren. 1 en 2 oktober is de Dag van de Klant in Vlaanderen. In Baarle doen we mee door tijdens dit weekend in het dorp de zaken feestelijk aan te kleden. Daarnaast is het een goede Belgische gewoonte om de kopende gast te verrassen met een kleine attentie in de vorm van bijvoorbeeld een bonbon of roos. Bekijk de UNIZO website voor meer inspiratie en informatie:

Naar de website

Er worden paarse lopers aangeboden, raamstickers en ballontrossen met zuignap. Heb jeinteresse en geen info gehad, neem dan snel contact op want 14 september was de sluitingsdatum. Misschien kan het nog net?

Sophieke Jansen – sophiedominiquemode@gmail.com
Anke Raeijmaekers – administratie@bakkerijadams.be
Mieke Krijnen – info@krijnenrookwaren.be

Nieuwe zaken

By | Algemeen | No Comments

Bent u of kent u een nieuwe ondernemer in Baarle, die wij hier mogen verwelkomen, laat het ons dan weten via secretaris@stob-baarle.com Ook zzp’ers en internet ondernemers zijn welkom en horen bij Ondernemend Baarle! Alleen merken wij hen niet zo snel op. Meld je daarom zelf aan en voel je welkom als ondernemer in Baarle!

Ondernemers in Baarle worden graag op de hoogte gehouden van het wel en wee van collega’s. Hebt u bijzonder nieuws, verhuizing, jubileum, meld het ons!

Menukaart: elektriciteitskasten vol oude foto’s

By | Algemeen | No Comments

Het plan om elektriciteitskasten in Baarle te voorzien van oude foto’s van het straatbeeld van weleer, is al een aantal jaren in wording. In juli werden de eerste kasten in het centrum beplakt.  Initiatief komt van Stichting Ondernemend Baarle, Baarle in de Kijker/Menukaart en de Heemkundekring Amalia van Solms gaf ondersteuning bij het zoeken naar oude foto’s. Op termijn komt er ook nog een kort stukje informatie op de kasten. In totaal worden z’n 33 elektriciteitskasten in het centrum voorzien van deze nostalgische decoratie.

Jurgen Schaerlaeckens, secretaris van StOB, zag een soortgelijk initiatief in Arendonk en vertelde hierover enthousiast aan zijn medebestuursleden destijds, Jac Haagen en Rob Overdiek die dat enthousiasme deelden. Dat was al in 2019; het hele proces van uitvoering had nogal wat voeten in de aarde. De grootste klus was het in kaart brengen van alle elektriciteitskasten, want deze zijn eigendom van diverse maatschappijen. Simon Jansen van BLOCC creatieve communicatie had een groot aandeel in de uitwerking. Simon Jansen en Jurgen Schaerlaeckens maakten menig rondje door Baarle om kasten te spotten en maten, gegevens en voorschriften te inventariseren.

De beide gemeenten gingen akkoord, de Heemkundekring werd benaderd voor medewerking in de uitvoering. Theo Streng van TO Reclame verzorgt de beplakking en BLOCC coördineert en droeg zorg voor fotobewerking. Er is gekozen voor kwalitatief uitstekende folie.

En zo wordt het centrum van Baarle steeds meer de moeite waard voor de bezoeker van dichtbij of veraf.

Nieuws van het Ondernemersfonds

By | Algemeen | No Comments

We praten u even bij over de stand van zaken voor wat betreft het Ondernemersfonds. De stichting Ondernemersfonds Baarle is in oprichting. Er heeft een kennismaking plaatsgevonden tussen CLOK (Herman Hoekstra) en wethouder Hans van Tilborg van de gemeente Baarle-Nassau.

Het  Ondernemersfonds is een instrument dat het mogelijk maakt om als deelnemende ondernemers gezamenlijk te investeren in de lokale samenleving en economie. Ondernemers bepalen zelf welke activiteiten er worden ontwikkeld en hoeveel zij voor zo’n activiteit bereid zijn te betalen. De verplichte contributie wordt door de gemeente geïnd door middel van een extra heffing op de OZB; dit zorgt ervoor dat alle ondernemers mee betalen aan het fonds. Dit zorgt ook voor een breed draagvlak. Hoe de ondernemers uit Hertog hierbij aan kunnen sluiten wordt nog bekeken. Voorzitter Dennis Steegman volgt deze ontwikkeling op de voet en zodra er nieuws is wordt dit door hem gecommuniceerd.

Nieuw bedrijventerrein Visweg-Akkers Baarle-Nassau in ontwikkeling

By | Algemeen | No Comments

Van Hinke Fongers Beheer kwam het volgende bericht:

‘In Ons Weekblad van 28 mei 2021 hebben wij mededeling gedaan van de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein genaamd Visweg-Akkers, gelegen aan de oostzijde van de Visweg tussen de boerderij Visweg 1 Baarle-Hertog en de kapel van Nijhoven. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is afhankelijk van de onderbouwing van de behoefte en de regionale afspraken met betrekking tot uitbreiding van de bedrijventerreinen. De zogenaamde Laddertoets die hiervoor reeds is uitgevoerd geeft aan dat het beoogde plan kan voorzien in de behoefte aan bedrijfsruimte voor lokale ondernemers.

Deze nieuwe uitbreiding heeft een omvang, incl. infrastructuur en groenvoorziening, van ca 3,5 ha. Het netto-oppervlak voor bedrijven zal circa 2,5 ha betekenen.

Dit gebied is, zoals eerder vermeld, aangekocht door Hinke Fongers Beheer b.v. en de noodzakelijke onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologisch onderzoek zijn uitgevoerd of zijn in uitvoering. Door omstandigheden is aanzienlijke vertraging ontstaan, doch in overleg met de gemeente wordt de komende maanden met voortvarendheid aan de plannen doorgewerkt.

In het ontwerp van het plan en het beeldkwaliteitsplan wordt bijzondere aandacht geschonken aan de ligging van het bedrijventerrein ten opzichte van de kapel. Dit betekent dat tussen de kapel en de zuidgrens van het bedrijventerrein een groengordel zal worden aangelegd van 10 meter breedte, bestaande uit bomen en struikbeplanting.

Aan de zijde van de rondweg is ook een groenstrook voorzien van ca 7 meter breedte met doorzichten naar de rondweg.

Zoals op de visiekaart is aangegeven worden twee aansluitingen van het nieuwe bedrijventerrein op de Visweg voorzien. De wegen in het plan krijgen een rijbaanbreedte van 6,5 m met daarnaast een groen- en parkeerstrook. De bebouwingsvoorschriften voor het nieuwe plan zullen grotendeels aansluiten op die van het plan aan de westzijde van de Visweg genaamd Visweg-Kapelstraat, hetgeen in grote lijnen betekent een bebouwingspercentage van     80 % en een bouwhoogte van maximaal 10 m1. Parkeren dient plaats te vinden op eigenterrein.

Om de behoefte aan bedrijventerrein aan te tonen kunnen kandidaten voor vestiging aldaar zich aanmelden bij Bruheze Beheer b.v. gevestigd aan de Weverstraat te Baarle-Nassau t.a.v. Ton Wouters, e-mailadres ton.wouters@ hinkefongers.nl , telefoonnummer 0610630060. Graag daarbij vermelden de bedrijfsactiviteit en de gevraagde oppervlakte.

Kandidaten die zich reeds hebben aangemeld naar aanleiding van het artikel in Ons  Weekblad van 28 mei 2021 wordt gevraagd hun kandidaatstelling nogmaals te bevestigen.

Nieuwe zaken

By | Algemeen | No Comments

Bent u of kent u een nieuwe ondernemer in Baarle, die wij hier mogen verwelkomen, laat het ons dan weten via secretaris@stob-baarle.com Ook zzp’ers en internet ondernemers zijn welkom en horen bij Ondernemend Baarle! Alleen merken wij hen niet zo snel op. Meld je daarom zelf aan en voel je welkom als ondernemer in Baarle!

Ondernemers in Baarle worden graag op de hoogte gehouden van het wel en wee van collega’s. Hebt u bijzonder nieuws, verhuizing, jubileum, meld het ons!

Steun KWF

By | Algemeen | No Comments

Regelmatig krijgt StOB verzoek om de adreslijst van de ondernemers uit Baarle te delen. Dit doen wij nooit. Vanwege de wet op de privacy is dit verboden, maar wij vinden het ook niet zorgvuldig naar de ondernemers toe. Wel willen wij bepaalde vragen van Baarlenaren gericht aan de ondernemers via de nieuwsbrief stellen. Hieronder de vraag van Patrick Versmissen: hij gaat voor een goed doel (KWF) zich inzetten tijdens de vierdaagse van Nijmegen:

Hallo, ik ben Patrick Versmissen en loop mee met de Nijmeegse 4-daagse dit jaar. Ik heb hieraan een goede doel actie gekoppeld voor het KWF. Ik zou graag de ondernemers hierin ook betrekken en een mailing sturen om voor sponsoring geld te vragen voor mijn goede doel stichting. Bij voorbaat dank.
Patrick Versmissen, versmissen@hotmail.com
0612242999

Wilt u Patrick steunen, neem dan zelf contact met hem op!

Visit Baarle: haak aan!

By | Algemeen | No Comments

Tijdens de ondernemersavond gaf Arathorn Gummlich, directeur van het Stappen & Shoppen concept en ook van Visit Baarle (en tal van andere steden) een presentatie. In het voorjaar van 2023 brengen zij de nieuwe editie van Stappen & Shoppen Magazine uit, dé winkel- en horecagids van regio de Baronie. Voor slechts

€359,40 sta je een jaar lang in het magazine en krijg je een online profiel op www.visitbaarle.com en de Visit Baarle App – het officiële platform voor de promotie van Gemeente Baarle Hertog-Nassau.

Partnerpakket horeca & retail 2022/ 2023

1/1 pagina in Stappen & Shoppen Magazine 2023

  • Professionele interieurfotografie
  • Premium bedrijfsprofiel op www.visitbaarle.com en de Visit Baarle App + www.stappen-shoppen.nl en in de Baronie van Breda City App
  • Gratis publicatie van evenementen deals, uitjes, vacatures, menukaart, merken en meer
  • Gratis publicatie van persberichten, artikelen en vermeldingen in leuke lijstjes
  • Gratis aanmelden voor (food)blogs
  • Toegang tot real-time statistieken van je profiel

Partnerpakket met 1 pagina in het magazine: € 29,95 per maand, € 359,40 per jaar.

Partnerpakket met 2 pagina’s in het magazine: + €195,-

Steden die al een Visit app hebben: Amsterdam Zuidas, Baarle Hertog-Nassau, Breda, Dordrecht, Den Bosch, Eindhoven, Etten-Leur, Maastricht, Oosterhout, Tilburg, Zeeland, Zundert.