Enclavebonnen

HOE WERKT HET PRECIES?

schaduw-op-groen

Enclavebonnen Baarle StOB

Algemene info

Enclave-cadeaubonnen zijn te koop bij Bruna, Jumbo, Klavertje Vier en Toerisme Baarle.

Bent u aangesloten bij de ondernemers die deze cadeaubonnen accepteert? Dan kunt u de ingeleverde bonnen ter uitbetaling inleveren bij Toerisme Baarle via onderstaand formulier (zie tabje hieronder).

Accepteert u de bonnen, maar staat u nog niet op de deelnemerslijst? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.

Bekijk de lijst met deelnemende ondernemers:

Deelnemers

Verkregen enclave-cadeubonnen kunnen na invullen van uw gegevens worden verzilverd.

Formulier downloaden

Enclavecadeaubon voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Enclave cadeaubonnen die worden aangeboden door Stichting P.R. Baarle hierna te noemen SPB. Door gebruik te maken van de cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. De Enclavebon is een door de Stichting P.R. Baarle uitgegeven cadeaubon en dient als zodanig beschouwd te worden, met dien verstande dat de wettelijk bepalingen van een cadeaubon hierop van toepassing zijn.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door SPB.
 3. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke nummering. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen als betaalmiddel.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een periode van 3 jaar na uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door SPB zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen bij de aangesloten ondernemers.
 6. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere cadeaubonnen.
 7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil ter plaatse betaald te worden.
 8. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 9. Van iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt aangifte gedaan.
 10. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 11. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden via de QR-code telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.
 12. Deelnemende winkeliers herkent u aan een raamsticker, vindt u via de QR-code op de bon of via bovenstaande link.
 13. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met via het contactformulier