Nieuws

BEKIJK HET NIEUWS VAN STOB!

schaduw-op-groen

Veilig, verantwoord en gastvrij winkelen

By | Algemeen | No Comments

Tijdens een persconferentie van het kabinet is aangekondigd dat de niet-essentiële winkels in Baarle-Nassau op woensdag 28 april weer open mochten. Dit alles wel met inachtneming van de basisregels ten aanzien van hygiëne, desinfectie en gezondheid. Ook geldt hierbij het afsprakenkader “Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen”. Dit afsprakenkader is namens alle aangesloten detailhandelsbranches bij MKB-Nederland en VNO-NCW overeengekomen met de Rijksoverheid.

Het is nu van groot belang dat de ondernemers laten zien veilig, verantwoord en gastvrij open te kunnen zijn door zich aan het afsprakenkader te houden. En straal dit ook vooral met elkaar uit.

De belangrijkste bepalingen
De belangrijkste bepalingen uit het afsprakenkader zijn:

 • Bij niet-essentiële winkels met een bezetting van 10 medewerkers of meer dient een medewerker bij de winkelingang toe te zien op de naleving van de corona-maatregelen.
 • In winkelgebieden dienen stewards toe te zien op een goede doorstroom en het naleven van de corona-regels. Daarbij geldt: 1 steward per 25 winkeldeuren.
 • Voor niet-essentiële detailhandel is de richtlijn maximaal 1 klant per 25 vierkante meter winkelvloeroppervlakte.
 • Voor de essentiële winkels is dat maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlakte.

Voor de meest actuele overzichten zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Bestickering lantaarnpalen en komborden

By | Algemeen | No Comments

De reclamebelasting die door de gemeente Baarle-Nassau en het StOB wordt opgehaald, geven we uit aan diverse projecten. Inmiddels zijn er een tweetal projecten goedgekeurd die op korte termijn uitgerold worden: het bestickeren van de lantaarnpalen en het vernieuwen van de komborden. Dit wordt gerealiseerd door Martijn Hendriks van Grèfix.

Lantaarnpalen
In het centrum worden 300 lantaarnpalen beplakt. Het gaat om vlagstickers op 1,5 meter hoogte. De Belgische lantaarnpalen krijgen een Belgische vlag en de tekst ‘Je bent in Baarle-Hertog’. En de Nederlandse lantaarnpalen krijgen een Nederlandse vlag met de tekst ‘Je bent in Baarle-Nassau’. Op deze manier ervaren zowel de inwoners als de bezoekers het unieke karakter van ons enclavedorp nog beter.

De komborden
Vanuit Breda, vanuit Tilburg en vanuit Turnhout staat een kombord wanneer je Baarle inrijdt. Deze komborden worden netjes schoongemaakt en voorzien van een nieuwe sticker. Op de sticker staat de tekst: ‘1 dorp, 2 gemeentes, 30 enclaves, 2 landen’. Ook dit wordt in de maand mei gerealiseerd.

Andere projecten
Verder staan er nog een aantal andere projecten op de planning die later in het jaar gerealiseerd gaan worden. Denk aan het in ere herstellen van de grenzen op de gevels en het verfraaien van diverse elektriciteitskastjes in het centrum met het straatbeeld van vroeger. Dit laatste pakken we op met Heemkundekring Amalia van Solms.

Een gratis coachingstraject voor ondernemers

By | Algemeen | No Comments

Vanuit een samenwerkingsverband met de gemeente Tilburg en Station88 zijn er coachingstrajecten beschikbaar gesteld voor ondernemers. In deze trajecten worden ondernemers begeleid met zaken die voor hen belangrijk zijn. En voor de gemeente Baarle-Nassau is er nog één coachingstraject beschikbaar. Interesse? Laat het dan vooral weten.

Wat houdt het in?
Het coachingstraject is bedoeld voor MKB-ondernemers en zzp’ers die geraakt zijn door de coronacrisis. In deze trajecten worden ondernemers begeleid op zaken die voor hen belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding op het gebied van:

 • Financiering
 • Marketing
 • Management
 • Organisatie
 • Uitvoering
 • Personeel

Het gaat om kortdurende coachingstrajecten van 2 à 3 maanden, met vier tot zes gesprekken. Goed om te weten: dit traject is kosteloos voor ondernemers.

Wat is Station88?
Station88 is hét platform voor ondernemers uit Midden-Brabant. Een platform waar kennis, bewustwording creëren, inspireren en motiveren centraal staan. Alles om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer met jouw onderneming kunt groeien en versnellen. Samen met een coach van Station88 ga je digitaal aan de slag met jouw eigen ondernemersdoelen.

Interesse?
Ken of ben jij die ondernemer die geïnteresseerd is in dit coachingstraject? Neem dan contact op met Lisette Beenakkers via lisettebeenakkers@abg.nl.

StOB of StOP?

By | Algemeen | No Comments

StOB of StOP? was de eyecatcher van de vorige week onder ondernemers verspreide uitnodiging tot het bijwonen van de ondernemersavond van 16 juli.
Een aanhef die een aantal ondernemers deed afvragen wat de achterliggend gedachte zou kunnen zijn.
De volgende zin op de uitnodiging; voor mogelijk de belangrijkste, door de StOB georganiseerde, ondernemersavond.
Daarom dit artikel in deze nieuwsbrief alsook gepubliceerd in “Ons Weekblad” met een tweeledig doel.

 1. Ook de ondernemers bereiken die wij met papieren uitnodiging, om welke reden dan ook. niet hebben bereikt.
 2. Het raadselachtige in bovengenoemde zinnen enigszins te verduidelijken.

Kort door de bocht:
Wel of geen feestverlichting in december in het hele centrum, of alleen in de “Hollandse” straten?
Wel of geen Halloweenoptocht in het centrum, of alleen in de Hollandse straten?
Wel of geen Midzomernachtfair in het centrum, of alleen in de Hollande straten?
Dit zij slechts 3 voorbeelden van door de StOB georganiseerde evenementen die deze avond ter sprake gebracht zullen worden.

Voorheen, ja even het onvermijdelijke stukje geschiedenis, werden de vrijwillige bijdragen van de ondernemers, we kenden 3 categorieën, (groot – middel – klein) door de StOB geïnd. Hoewel het gros van de Baarlese ondernemers hierin graag participeerden bestond er ook een aantal zgn. freeriders.
Zij profiteerden wel maar droegen niets bij.

Rond 2015 kon de vlag uit, er werden in het GOB een aantal besluiten genomen die er voor zorgden dat alle ondernemers binnen een vast te stellen zone belastingplichtig zouden worden. Hiermee kwam de vrijwillige bijdrage in die zone te vervallen.

Dat de opzet niet helemaal rimpelloos verliep zou later blijken en zal u op de avond, als onderdeel van de presentatie, nader verklaart worden.

Al deze jaren, inmiddels totaal 16, werden bovengenoemd en alle andere StOB activiteiten uit deze middelen gefinancierd.

Nu, en daarmee zal veel duidelijk worden, Baarle-Hertog heeft besloten geen “lidgelden” voor de StOB meer te willen innen waarmee een bom is ingeslagen, temeer omdat Baarle-Nassau praktisch gelijktijdig liet weten wel gecharmeerd te zijn van het idee een ondernemersfonds in te richten. Een enorme sprong voorwaarts dus. Genoemde bom kan voor een grote verdeeldheid binnen ondernemend Baarle zorgen en de doelstellingen van de StOB in één klap onmogelijk maken.
Voor de StOB, die zich inzet voor alle Baarlese ondernemers, zou een duivels dilemma kunnen opduiken.

Na vele besprekingen en vergaderingen en zelfs een paar slapeloze nachten zijn wij als StOB bestuur tot de voorlopige conclusie gekomen dat wij de doelstellingen en daarmee ook de activiteiten willen voortzetten.

Maar, en dit zal de kernvraag van deze avond worden, is er voldoende draagkracht en in het bijzonder zijn de verenigde Belgische ondernemers in staat hun gemeenteraadsleden van inzicht te doen veranderen.
Het zal u nu duidelijk zijn dat uw aller komst naar deze ondernemersavond dringend gewenst is.

Volgens de geldende Coronavoorschriften en de beschikbare ruimte kunnen wij per bedrijf slechts één persoon toelaten.

In verband met mogelijke virusoverdracht dienen deze personen zich vooraf te registreren op:
www.stob-baarle.com/ondernemersavond

Bij binnenkomst zullen StOB bestuurs- of werkgroep leden u de voorgeschreven vragen omtrent gezondheid stellen.

Wellicht ten overvloede de bijeenkomst is dus uitsluitend toegankelijk voor ondernemers.

Gelukkig ondernemers nieuws

By | Algemeen | No Comments

Gelukkig, het gonst weer van de bedrijvigheid in de detailhandel in Baarle.
Was daar eerst de verhuizing van “Fietsen Guy Ruts” naar een ruimere behuizing in de Molenstraat.
Resultaat: een eigentijdse fietsenwinkel met een prachtige uitstraling.

Dan konden wij 2 nieuwe vestigingen van bestaande Baarlese ondernemers verwelkomen;
“Plezant Parfumbar” met een voor Baarle uniek concept in de Nieuwstraat en “de Smokkelkeuken” specialist in afhaalmaaltijden op de Chaamseweg.
En binnenkort open voorlopig alléén op zaterdag en zondag Boulangerie, Patisserie, Viennoiserie “Beide Bakkers” waar alles vers bereid wordt waar u bijstaat.

Stichting Ondernemend Baarle wenst alle ondernemers veel succes.

Save the date: Brainstormsessie Vuelta

By | Algemeen | No Comments

Wij willen jullie wel alvast van harte uitnodigen voor het volgende: Brainstormsessie Vuelta.

Datum: 9 april 2020 (mits overheidsmaatregelen niet verlengd worden)
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Locatie: Lindeboom (mits beschikbaar)

Het idee is om zoveel mogelijk mensen (ondernemers/sportclubs/verenigingen) samen te brengen om ideeën uit te wisselen over evenementen m.b.t. de Vuelta die door Baarle komt. Baarle is een unieke doorkomst, de enige plaats waar de Vuelta door België komt. Een mooie gelegenheid om Baarle in de picture te zetten.

Contactpersoon: Thijs van Bree (Baarle Outdoor & Leisure)

Let op: Ondernemersbijeenkomst geannuleerd

By | Algemeen | No Comments

Vanwege de overheidsmaatregelen omtrent het Coronavirus zal de ondernemersbijeenkomst die deze maand gepland stond NIET door gaan.

Gezien het belang van deze vergadering voor het StOB zullen wij spoedig, in afwachting van de huidige ontwikkelingen, een nieuwe datum prikken. Wij begrijpen ook dat de maatregelen gevolgen zullen hebben voor veel ondernemers onder ons. Als bestuur willen wij jullie allemaal een hart onder de riem steken.

Alle goeds en gezondheid,
Bestuur StOB Baarle