Algemeen

Nieuw bedrijventerrein Visweg-Akkers Baarle-Nassau in ontwikkeling

By 1 september 2022 No Comments

Van Hinke Fongers Beheer kwam het volgende bericht:

‘In Ons Weekblad van 28 mei 2021 hebben wij mededeling gedaan van de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein genaamd Visweg-Akkers, gelegen aan de oostzijde van de Visweg tussen de boerderij Visweg 1 Baarle-Hertog en de kapel van Nijhoven. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is afhankelijk van de onderbouwing van de behoefte en de regionale afspraken met betrekking tot uitbreiding van de bedrijventerreinen. De zogenaamde Laddertoets die hiervoor reeds is uitgevoerd geeft aan dat het beoogde plan kan voorzien in de behoefte aan bedrijfsruimte voor lokale ondernemers.

Deze nieuwe uitbreiding heeft een omvang, incl. infrastructuur en groenvoorziening, van ca 3,5 ha. Het netto-oppervlak voor bedrijven zal circa 2,5 ha betekenen.

Dit gebied is, zoals eerder vermeld, aangekocht door Hinke Fongers Beheer b.v. en de noodzakelijke onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologisch onderzoek zijn uitgevoerd of zijn in uitvoering. Door omstandigheden is aanzienlijke vertraging ontstaan, doch in overleg met de gemeente wordt de komende maanden met voortvarendheid aan de plannen doorgewerkt.

In het ontwerp van het plan en het beeldkwaliteitsplan wordt bijzondere aandacht geschonken aan de ligging van het bedrijventerrein ten opzichte van de kapel. Dit betekent dat tussen de kapel en de zuidgrens van het bedrijventerrein een groengordel zal worden aangelegd van 10 meter breedte, bestaande uit bomen en struikbeplanting.

Aan de zijde van de rondweg is ook een groenstrook voorzien van ca 7 meter breedte met doorzichten naar de rondweg.

Zoals op de visiekaart is aangegeven worden twee aansluitingen van het nieuwe bedrijventerrein op de Visweg voorzien. De wegen in het plan krijgen een rijbaanbreedte van 6,5 m met daarnaast een groen- en parkeerstrook. De bebouwingsvoorschriften voor het nieuwe plan zullen grotendeels aansluiten op die van het plan aan de westzijde van de Visweg genaamd Visweg-Kapelstraat, hetgeen in grote lijnen betekent een bebouwingspercentage van     80 % en een bouwhoogte van maximaal 10 m1. Parkeren dient plaats te vinden op eigenterrein.

Om de behoefte aan bedrijventerrein aan te tonen kunnen kandidaten voor vestiging aldaar zich aanmelden bij Bruheze Beheer b.v. gevestigd aan de Weverstraat te Baarle-Nassau t.a.v. Ton Wouters, e-mailadres ton.wouters@ hinkefongers.nl , telefoonnummer 0610630060. Graag daarbij vermelden de bedrijfsactiviteit en de gevraagde oppervlakte.

Kandidaten die zich reeds hebben aangemeld naar aanleiding van het artikel in Ons  Weekblad van 28 mei 2021 wordt gevraagd hun kandidaatstelling nogmaals te bevestigen.