Algemeen

Nieuws van het Ondernemersfonds

By 1 september 2022 No Comments

We praten u even bij over de stand van zaken voor wat betreft het Ondernemersfonds. De stichting Ondernemersfonds Baarle is in oprichting. Er heeft een kennismaking plaatsgevonden tussen CLOK (Herman Hoekstra) en wethouder Hans van Tilborg van de gemeente Baarle-Nassau.

Het  Ondernemersfonds is een instrument dat het mogelijk maakt om als deelnemende ondernemers gezamenlijk te investeren in de lokale samenleving en economie. Ondernemers bepalen zelf welke activiteiten er worden ontwikkeld en hoeveel zij voor zo’n activiteit bereid zijn te betalen. De verplichte contributie wordt door de gemeente geïnd door middel van een extra heffing op de OZB; dit zorgt ervoor dat alle ondernemers mee betalen aan het fonds. Dit zorgt ook voor een breed draagvlak. Hoe de ondernemers uit Hertog hierbij aan kunnen sluiten wordt nog bekeken. Voorzitter Dennis Steegman volgt deze ontwikkeling op de voet en zodra er nieuws is wordt dit door hem gecommuniceerd.