Algemeen

StOB of StOP?

By 7 juli 2020 No Comments

StOB of StOP? was de eyecatcher van de vorige week onder ondernemers verspreide uitnodiging tot het bijwonen van de ondernemersavond van 16 juli.
Een aanhef die een aantal ondernemers deed afvragen wat de achterliggend gedachte zou kunnen zijn.
De volgende zin op de uitnodiging; voor mogelijk de belangrijkste, door de StOB georganiseerde, ondernemersavond.
Daarom dit artikel in deze nieuwsbrief alsook gepubliceerd in “Ons Weekblad” met een tweeledig doel.

  1. Ook de ondernemers bereiken die wij met papieren uitnodiging, om welke reden dan ook. niet hebben bereikt.
  2. Het raadselachtige in bovengenoemde zinnen enigszins te verduidelijken.

Kort door de bocht:
Wel of geen feestverlichting in december in het hele centrum, of alleen in de “Hollandse” straten?
Wel of geen Halloweenoptocht in het centrum, of alleen in de Hollandse straten?
Wel of geen Midzomernachtfair in het centrum, of alleen in de Hollande straten?
Dit zij slechts 3 voorbeelden van door de StOB georganiseerde evenementen die deze avond ter sprake gebracht zullen worden.

Voorheen, ja even het onvermijdelijke stukje geschiedenis, werden de vrijwillige bijdragen van de ondernemers, we kenden 3 categorieën, (groot – middel – klein) door de StOB geïnd. Hoewel het gros van de Baarlese ondernemers hierin graag participeerden bestond er ook een aantal zgn. freeriders.
Zij profiteerden wel maar droegen niets bij.

Rond 2015 kon de vlag uit, er werden in het GOB een aantal besluiten genomen die er voor zorgden dat alle ondernemers binnen een vast te stellen zone belastingplichtig zouden worden. Hiermee kwam de vrijwillige bijdrage in die zone te vervallen.

Dat de opzet niet helemaal rimpelloos verliep zou later blijken en zal u op de avond, als onderdeel van de presentatie, nader verklaart worden.

Al deze jaren, inmiddels totaal 16, werden bovengenoemd en alle andere StOB activiteiten uit deze middelen gefinancierd.

Nu, en daarmee zal veel duidelijk worden, Baarle-Hertog heeft besloten geen “lidgelden” voor de StOB meer te willen innen waarmee een bom is ingeslagen, temeer omdat Baarle-Nassau praktisch gelijktijdig liet weten wel gecharmeerd te zijn van het idee een ondernemersfonds in te richten. Een enorme sprong voorwaarts dus. Genoemde bom kan voor een grote verdeeldheid binnen ondernemend Baarle zorgen en de doelstellingen van de StOB in één klap onmogelijk maken.
Voor de StOB, die zich inzet voor alle Baarlese ondernemers, zou een duivels dilemma kunnen opduiken.

Na vele besprekingen en vergaderingen en zelfs een paar slapeloze nachten zijn wij als StOB bestuur tot de voorlopige conclusie gekomen dat wij de doelstellingen en daarmee ook de activiteiten willen voortzetten.

Maar, en dit zal de kernvraag van deze avond worden, is er voldoende draagkracht en in het bijzonder zijn de verenigde Belgische ondernemers in staat hun gemeenteraadsleden van inzicht te doen veranderen.
Het zal u nu duidelijk zijn dat uw aller komst naar deze ondernemersavond dringend gewenst is.

Volgens de geldende Coronavoorschriften en de beschikbare ruimte kunnen wij per bedrijf slechts één persoon toelaten.

In verband met mogelijke virusoverdracht dienen deze personen zich vooraf te registreren op:
www.stob-baarle.com/ondernemersavond

Bij binnenkomst zullen StOB bestuurs- of werkgroep leden u de voorgeschreven vragen omtrent gezondheid stellen.

Wellicht ten overvloede de bijeenkomst is dus uitsluitend toegankelijk voor ondernemers.