Algemeen

Kerststal opbouw eind november

By 14 november 2022 No Comments

Net als andere jaren zal in de laatste week van november de kerststal worden opgebouwd aan de zijkant van de Remigiuskerk door een aantal vrijwilligers van Comtié Vrienden van de Kerststal dat onder StOB ressorteert. Het Kerkplein wordt daarvoor een korte tijd afgesloten. In januari stopte voorzitter/penningmeester Jan Gulickx; inmiddels zijn twee opvolgers gevonden in de personen van Jac Haagen (voorzitter) en Ad Cornelissen (penningmeester). Jeanny Wouters blijft secretaris en de vrijwilligers zijn dezelfde als voorgaande jaren.

Veel mensen weten niet dat StOB de bouw van deze kerststal faciliteert en de kosten hiervoor draagt. Donaties komen bij Comité Vrienden van de Kerststal terecht en worden gebruikt voor onderhoud.

Visit Baarle neemt de Baarlese kerststal op in de wandelroutes die in de kersttijd worden uitgezet. De kerststal gaat open in het weekend na sinterklaas en blijft staan tot en met Driekoningen. Daarna wordt hij weer afgebroken en voor een jaar opgeborgen.