Bestuur

WERKGROEP BINNEN DE StOB

schaduw-op-groen

Stuur een bericht naar deze werkgroep

Contacteer deze werkgroep

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

De werkgroep ‘Bestuur’

Korte omschrijving

Doel

 • het (strategisch) beleid voor toerisme en recreatie formuleren en de uitvoering regelen
 • de gemeenschappelijke belangen van groepen van ondernemers behartigen
 • het ondernemersklimaat bevorderen
 • Baarle in de meest brede zin bekendheid geven op basis van haar unieke situatie en prachtig buitengebied
 • samenwerken met de gemeenten en organisaties/instellingen om deze doelen te bereiken
 • innovatie

Taken

 • Stelt het beleid vast op basis de gestelde doelen
 • Stelt de begroting vast alsmede de jaarrekening
 • Overlegt minimaal 2 maal per jaar met de voorzitters van werkgroepen
 • Maakt deel uit van het periodiek overleg met de gemeenten
 • Overlegt periodiek met de beide gemeentebesturen middels de werkgroep Recreatie en Toerisme.
 • Ontwikkelt nieuwe initiatieven

Het bestuur wordt in de uitvoering van deze taken ondersteund door de overige werkgroepen.

Planning
Voor 2019 heeft het bestuur als absolute prioriteit gesteld:

 • Het in het publieke domein zichtbaar maken van de Enclave situatie
 • Professionalisering en uitbreiding organisatie
 • Ondernemers buiten de gefiscaliseerde gebieden bij de StOB betrekken

 

Middelen
Om haar taken te kunnen uitvoeren ontvangt de StOB van de beide gemeentes samen een gedeelte ( ca.€ 20.000) van de, in 2015 in de zgn. zones 1 en 2 ingestelde verplichte bijdrage, alsook een vrijwillige bijdrage van de ondernemers in zone 3.

Korte omschrijving

Doel

 • het (strategisch) beleid voor toerisme en recreatie formuleren en de uitvoering regelen
 • de gemeenschappelijke belangen van groepen van ondernemers behartigen
 • het ondernemersklimaat bevorderen
 • Baarle in de meest brede zin bekendheid geven op basis van haar unieke situatie en prachtig buitengebied
 • samenwerken met de gemeenten en organisaties/instellingen om deze doelen te bereiken
 • innovatie

Taken

 • Stelt het beleid vast op basis de gestelde doelen
 • Stelt de begroting vast alsmede de jaarrekening
 • Overlegt minimaal 2 maal per jaar met de voorzitters van werkgroepen
 • Maakt deel uit van het periodiek overleg met de gemeenten
 • Overlegt periodiek met de beide gemeentebesturen middels de werkgroep Recreatie en Toerisme.
 • Ontwikkelt nieuwe initiatieven

Het bestuur wordt in de uitvoering van deze taken ondersteund door de overige werkgroepen.

Planning
Voor 2018 heeft het bestuur als absolute prioriteit gesteld:

 • Het in het publieke domein zichtbaar maken van de Enclave situatie
 • Professionalisering en uitbreiding organisatie
 • Ondernemers buiten de gefiscaliseerde gebieden bij de StOB betrekken

 

Middelen
Om haar taken te kunnen uitvoeren ontvangt de StOB van de beide gemeentes samen een gedeelte (€ 20.000) van de, in 2015 in de zgn. zones 1 en 2 ingestelde verplichte bijdrage, alsook een vrijwillige bijdrage van de ondernemers in zone 3.

Leden

Het bestuur bestaat uit 5 personen, zijnde een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden.