Algemeen

Place Branding – vervolg

By 23 oktober 2017 No Comments
logo place branding baarle

Het Place Brand Concept voor Baarle heeft inmiddels een logo en huisstijl met een beeldtaal en uitstraling die passend is bij ons envlavedorp. Maar met alleen een logo en slogan voor Baarle zijn we er nog niet. Dit is pas het begin. Baarle moet haar unieke enclavesituatie uitstralen, voelbaar maken, ademen, beleven. Voor alle toepassingen moet eenzelfde visie en ‘tone of voice’ gebruikt worden. Het Place Brand Concept vormt de kapstok waaraan al deze toepassingen opgehangen kunnen worden. De eenheid die daardoor ontstaat, zal het merk Baarle versterken…..

Tijdens de derde Place-Brand-sessie hebben wij handvatten gepresenteerd voor de implementatie in de openbare en private ruimte en voor het maken van nieuw beleid, afgestemd op het ontwikkelde DNA van Baarle. Uiteraard zijn dit huisstijltoepassingen, maar ook een visie op projecten en advies voor de toekomst met betrekking tot het doorvoeren van het Place Brand Concept.

Tijdens de presentatie zijn onderstaande zaken besproken m.b.t. de implementatie van het Place Brand Concept:

 • Huisstijl
 • Entree Baarle
 • Routing & bewegwijzering
 • Informatievoorziening
 • Terrassenbeleid
 • Openbare ruimte, straatbeeld en straatmeubilair
 • Grens- en enclave-aanduidingen in de openbare ruimte
 • Grens- en enclave-aanduidingen in private en particuliere ruimten
 • Rustpunten
 • Kwalitatieve opwaardering
 • Evenementen
 • Augmented Reality
 • Souvenirs
 • Streekproducten
 • Kindvriendelijke enclavebenadering
 • Huisstijlimplementatie extern

Het volledige rapport met implementatierichtlijnen zal als onderdeel van het totaalrapport Place Brand Concept Baarle na afronding van het gehele project beschikbaar worden gesteld. Behalve de implementatierichtlijnen omvat dit totaalrapport het huisstijlhandboek en het op te stellen communicatie- en marketingrapport.

De uitgangspunten voor de externe communicatie zijn onder andere de bevindingen van het Marketing Kwartet Baarle 2016 en het Leefstijlen onderzoek 2017. De uitwerking van de externe communicatie wordt gedaan door BLOCC creatieve communicatie.

Ten behoeve van de interne communicatie van het Place Brand Concept Baarle werd onder de aanwezigen een brainstormsessie gehouden met als doel te komen tot een eerste aanzet voor de communicatie-aanpak die de positionering van Baarle ondersteunt. Merk en kernwaarden waren hierbij leidend. De brainstormsessie leverde onderstaande resultaten op:

1 Doelgroep

– Gemeente Baarle-Hertog
– Gemeente Baarle-Nassau
– Toerisme Baarle
– Baarlese ondernemers/StOB
– Overige toeristische actoren
– Alle verenigingen
– Scholen
– Inwoners van Baarle

2 Doel (volgens de SMART-methode)

Eén van de geformuleerde interne doelen:
“In 2018 moet 100% van de zelfstandige, lokale ondernemers van Baarle geïnformeerd worden over het Place Brand Concept Baarle.”
In de sessie kwam verder naar voren dat we de Baarlese ondernemers deelgenoot willen maken van het Place Brand project door:
1 informeren
2 accepteren
3 enthousiasmeren
4 activeren

Waarom? – Als je het kunt uitleggen, kan je het ook verdedigen en anderen overtuigen.
– Het is belangrijk voor de toekomst van iedere ondernemer en voor de toekomst van het hele dorp.

3 Boodschap (wát wil je communiceren?)

1 Het Place Brand Concept Baarle: algemene informatie
2 Invoering van het Place Brand Concept Baarle is goed voor iedere ondernemer. Hij of zij wordt er zelf ook beter van. Het Place Brand Concept zal Baarle namelijk kwalitatief beter maken.

4 Middelen:

– Online platform (dat beter bekend moet worden)
– Persoonlijke brief, drukwerk met voorbeelden
– Mail
– Persoonlijk aanspreken
– Bijeenkomst
– Triggeren
– Whatsapp (sms)
– Persbericht
– LEDscherm
– Direct mail

5 Planning (nog in te vullen tijdens de verdere uitwerking)

Bovenstaande resultaten met betrekking tot zowel de interne als externe communicatie zullen door BLOCC creatieve communicatie worden uitgewerkt in het marketing- en communicatierapport dat deel uitmaakt van het eindrapport.

Wij danken iedereen voor het aanwezig zijn, meedenken, discussiëren en brainstormen tijdens (één van) de Place Brand-sessie(s).
Nadat het definitieve eindrapport is vastgesteld zal dit nog aan u gepresenteerd worden. Naar verwachting is dit rond de jaarwisseling. Wij houden u op de hoogte. Kijk voor meer informatie op baarlebranding.info