Algemeen

Opwaardering Molenstraat

By 8 augustus 2016 No Comments

Op 22 juni en 5 juli zijn bijeenkomsten georganiseerd samen met ondernemers van de Molenstraat. Er werd gesproken over leegstand, straatbeeld, verfraaiing, afsluitingen, vrachtverkeer, parkeren. Niet alleen problemen werden benoemd; er werden ook oplossingen aangedragen en er is een kleine commissie Opwaardering Molenstraat die aan oplossingen gaat werken. Maar er zijn ook kleine dingen die elke ondernemer zelf kan doen zoals de eigen stoep bijhouden dagelijks. De mogelijkheid voor extra banieren wordt bekeken evenals bloembakken net als in Nassau.
Totdat de rondweg is gerealiseerd worden veel zaken uitgesteld, zeker waar het aanpassing van de infrastructuur betreft. Toch is het goed nu reeds na te denken over de herinrichting van de straat. Er werden originele ideeën geopperd, zoals het onderscheidend inrichten als echte Belgische straat (met kinderkoppen bijvoorbeeld). Ook bredere trottoirs, meer vuilnisbakken en bankjes zijn gewenst.

Wat nu reeds kan is het actualiseren van de zeer verouderde verwijsborden.

Leegstand is een rem voor de bezoeker om de Molenstraat in te lopen of door te lopen. Er zijn al een aantal acties ondernomen om lege etalages in te vullen. Eigenaren van lege panden zullen benaderd worden om afspraken hierover te maken. Het VVV kan wellicht een invulling verzorgen met foto’s.