Algemeen

Oproep vrijwilligers

By 29 juni 2022 No Comments

Stichting Ondernemend Baarle is de voorbije jaren verjongd. Nieuwe bestuursleden, activiteiten en werkgroepleden. Op de foto hierboven zie je Bie Kin, de nieuwe voorzitter van de werkgroep B2B. Dennis Steegman, Jurgen Schaerlaeckens en Karen Schreppers vormen nu het dagelijks bestuur; Karen heeft aangegeven eind 2022 te willen stoppen als penningmeester.

Kandidaat penningmeesters mogen zich melden. Maar ook op ander gebied zijn geïnteresseerde ondernemers welkom om een handje toe te steken. Bijvoorbeeld tijdens evenementen die we organiseren (Zomerfeesten of Baarle By Night).  De nieuwsbrief zoekt een nieuwe redacteur, vormgever en verzendmaster.

Meld je aan met ideeën of helpende handen bij secretaris@stob-baarle.com

Voorzitterswissel B-to-B
Er zijn werkgroepen die graag nieuwe input hebben. Zo wisselt de werkgroep Business to Business (voor niet-winkeliers/horeca) voortaan elk jaar van voorzitter. Eind dit jaar geeft Simon Jansen de hamer door aan Bie Kin.

Voorzitterswissel Detailhandel-Horeca
De werkgroep Detailhandel en Horeca heeft jarenlang onder voorzitterschap van Bart de Bresser gestaan en ook hij gaf aan deze taak te willen overdragen. Martijn Bogers maakte al deel uit van deze werkgroep en gaat de voorzittershamer overnemen van Bart.