Algemeen

Laad- en losplaatsen

Op verzoek van beide gemeenten werd aan de agenda van deze Klankbordavond een punt toegevoegd: laad- en losplaatsen. Vrachtwagens die op de rijbaan parkeren om te laden en lossen roepen ergernis op en veroorzaken verkeersopstoppingen. Vooral in de Nieuwstraat, Alphenseweg en Molenstraat, de doorgaande wegen van Baarle….

De beide colleges hebben hierover gesproken en komen met een voorstel, waarvoor zij bij de ondernemers het draagvlak willen peilen.

Er zijn drie mogelijkheden om met dit probleem om te gaan:

  1. niets doen.
  2. venstertijden instellen (tijden buiten de spits waarop geladen/gelost mag worden en daarbuiten niet!)
  3. in de Nieuwstraat, Alphenseweg en Molenstraat vaste laad- en losplaatsen maken.

Voor de Alphenseweg en Nieuwstraat heeft men al een plek op het oog. Voor de Molenstraat is dit moeilijk!

Na een discussie met de aanwezige ondernemers werd besloten deze presentatieslide als enquête aan de ondernemers te sturen. Met het verzoek aan de ondernemers om hun mening hierover te laten weten! Dit kan bij de gemeente Baarle-Nassau via mail:
info@baarle-nassau.nl en bij Baarle-Hertog via gemeente@baarle-hertog.be.