Algemeen

Baarlezine

Het toeristisch seizoen is geopend en daar werd het nieuwe Baarlezine gepresenteerd; inmiddels is dit blad in Baarle praktisch huis-aan-huis bezorgd en bij de adverteerders afgegeven.

Hét toeristisch magazine van Baarle, waar tal van anderen dorpen en steden jaloers op zijn, ziet er dit jaar weer goed uit dankzij de inzet van BLOCC Creatieve Communicatie. Er is gekozen voor een ander papiersoort en de verspreiding is belangrijk verbeterd. In week 17 zat het Baarlezine als bijlage bij Ons Weekblad voor alle inwoners; bij de adverterende ondernemers wordt het persoonlijk afgegeven.

Het Baarlezine is het hele jaar gratis verkrijgbaar op het VVV-kantoor. Hebt u geen exemplaren meer in uw winkel of horecabedrijf, loop daar even binnen! Adverteerders hebben een brief hierover gekregen. Voor de promotie van Baarle biedt dit magazine absoluut meerwaarde!
De adverteerders hebben ook een aanbod gekregen om hun advertentie te laten doorplaatsen in de Zomerkrant van uitgeverij De Jong. Deze verschijnt aan het begin van de zomervakantie met daarin de 16 pagina’s extra Baarlezine bijlage!